интернет доставчик    

Булсатком телевизия компютри електроника
Добър вечер, добре дошли в обновената страница на Никем Нет

  Вашият IP адрес е :  44.213.60.33
  В момента е :    Документи касаещи интернет услугитеДОГОВОР


За предоставяне на услуга "Интернет достъп"

За да изтеглите договора натиснете:  тук.


ОБЩИ УСЛОВИЯ


на договора за услугата “Интернет достъп”

Неразделна част от договора за интернет достъп по локална или безжична мрежа, са общите условия, които можете да изтеглите от  тук.


Характеристика на интерфейсите за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на НИКЕМ НЕТ ООД


В този документ са описани накратко техническите характеристики на интерфейсите, които се използват за осъществяване на свързаност на крайни далекосъобщителни устройства към мрежата на НИКЕМ НЕТ ООД.

Характеристиката можете да изтеглите от  тук.


Информация за постигнатите стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги на фирма НИКЕМ НЕТ ООД за 2014г.

За да изтеглите документа:  тук.


Информация за постигнатите стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги на фирма НИКЕМ НЕТ ООД за 2013г.

За да изтеглите документа:  тук.


Информация за постигнатите стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги на фирма НИКЕМ НЕТ ООД за 2012г.

За да изтеглите документа:  тук.


Ценова листа за предлаганите интернет услуги на фирма НИКЕМ НЕТ ООД в сила от 10 май 2010г.   * За Всички бизнес абонати важат услуги по-високи от Неограничен стандартен.
  * За всеки следващ компютър в едно домакинство цените са наполовина, като всички компютри задължително трябва да са в една и съща услуга.

Ценова листа  тук.Документи касаещи онлайн магазина Никем НетОБЩИ УСЛОВИЯ


Условия за ползване на интернет магазина:  тук.

Общи гаранционни условия:  тук.

Формуляр за отказ от поръчка:  тук.